Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26355
Title: Kinh nghiệm phát triển nông sản hàng hóa ở một số địa phương và bài học cho tỉnh Cao Bằng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Đỗ, Thị Nga
Keywords: Kinh nghiệm
Nông sản hàng hóa
Cao Bằng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 298 .- Tr.64-71,81
Abstract: Cao Bằng là tỉnh miền núi ở phía Đông Bắc Việt Nam, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông sản hàng hóa. Bài viết tập trung phân tích kinh nghiệm thực tiễn phát triển nông sản hàng hóa ở một số địa phương trong nước, từ đó rút ra bài học cho tỉnh Cao Bằng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26355
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.