Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26389
Title: Chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”: Cạnh tranh với Mỹ – Trung và kiến nghị với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Quân
Keywords: Bộ tứ
ASEAN
“Vành đai và Con đường”
Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.24-28
Abstract: Từ thuật ngữ “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” đến chiến lược cùng tên của một cường quốc hàng đầu thế giới là một quá trình, là khoảng thời gian trên nửa thế kỷ đầy biến động, phát triển. Chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” báo hiệu sự cạnh tranh gay gắt, thậm chí có người cho rằng đây là thời kỳ Chiến tranh Lạnh mới. Là quốc gia thành viên ASEAN, Việt Nam cần có những chính sách thích ứng với hoàn cảnh mới để tiếp tục phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26389
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.