Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26396
Title: Quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc từ Minh Trị Duy Tân đến Chiến tranh thế giới thứ hai (1868 – 1945)
Authors: Hoàng, Minh Lợi
Keywords: Minh Trị Duy Tân
Quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc
Chiến tranh thế giới thứ hai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.50-58
Abstract: Từ sau cách mạng Minh Trị đến Chiến tranh thế giới thứ hai quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trải qua những bước thăng trầm, nhiều biến động, do đó, tác động lớn tới tiền trình phát triển của mỗi quốc gia ở giai đoạn này. Không chỉ vậy, những diễn biến phức tạp trong quan hệ hai nước còn biểu hiện qua các cuộc chiến tranh (Nhật – Thanh, Trung – Nhật) đầy khốc liệt song, cùng với đó quan hệ về chính trị, quân sự và kinh tế vẫn được triển khai như một sự tất yếu. Rõ ràng, đó còn là những nhân tố quan trọng có ảnh hưởng không nhỏ tới chính sách đối ngoại của Nhật Bản và Trung Quốc cũng như quan hệ giữa hai quốc gia ở mỗi thời kỳ, giai đoạn lịch sử tiếp sau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26396
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.93 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.