Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26398
Title: Dấu ấn của mô hình nhà nước phúc lợi Đông Á trong quá trình phát triển hệ thống phúc lợi xã hội ở Đài Loan
Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp
Keywords: Đài Loan
Đông Á
Nhà nước phúc lợi
Phúc lợi xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.59-69
Abstract: Nhà nước phúc lợi đã hình thành và phát triển ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Đông Á từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai với một số đặc điểm khác biệt so với các kiểu nhà nước phúc lợi ở các nước phương Tây. Những khác biệt về thể chế chính trị, tương quan giữa các giai cấp xã hội và truyền thống văn hóa, cũng như cách thức tiến hành hiện đại hóa kinh tế - xã hội ở các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á đưa lại những khác biệt trong quá trình hình thành và phát triển hệ thống phúc lợi xã hội, tạo thành một mô hình nhà nước phúc lợi đặc thù – Mô hình Đông Á. Bài viết khái quát một số đặc điểm của mô hình nhà nước phúc lợi Đông Á, xem xét biểu hiện của mô hình nhà nước phúc lợi Đông Á trong quá trình hình thành và phát triển hệ thống phúc lợi xã hội tại Đài Loan, đồng thời lý giải những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển hiện đại hóa hệ thống phúc lợi xã hội Đài Loan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26398
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.11 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.