Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26399
Title: Căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Djibouti
Authors: Tú Linh
Keywords: Trung Quốc
Căn cứ quân sự
Djibouti
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.70-77
Abstract: Năm 2017, Trung Quốc đã chính thức đưa vào sử dụng căn cứ nước ngoài đầu tiên của mình ở Djibouti. Điều đó cũng có nghĩa là căn cứ đầu tiên của hải quân Trung Quốc ở nước ngoài đã chính thức được sử dụng và mở ra một thời kỳ mà hải quân Trung Quốc sẽ hiện diện thường xuyên ở bên ngoài. Vậy tại sao Trung Quốc phải thiết lập căn cứ ở nước ngoài và lựa chọn đầu tiên lại là Djibouti? Trong tương lai, liệu Trung Quốc có tiếp tục thiết lập thêm những căn cứ khác ở nước ngoài nữa hay không? Đó là những nội dung chủ yếu của bài viết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26399
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.76 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.