Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26400
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở đảng bộ huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long hiện nay.
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Nguyễn, Thị Thanh Nhanh
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long”. Đề tài làm rõ thực trạng vấn đề của nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó, đề xuất ra một số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.
Description: 89 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26400
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.