Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26422
Title: Đánh giá kết quả thực nghiệm nội dung và mô hình hoạt động trải nghiệm Ngữ văn ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Đánh giá kết quả thực nghiệm
Hoạt động trải nghiệm Ngữ văn
Trung học cơ sở trên
Bắc Ninh
Mô hình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 478 .- Tr.17-20
Abstract: Qua thực tế giảng dạy bộ môn Ngữ văn, chúng tôi nhận thấy có một số học sinh (HS) chưa thật sự thích học bộ môn này - bởi vì học văn, dạy văn là một công việc khó, để dạy và học văn có hiệu quả, người dạy cũng như người học trước hết phải có niềm say mê, yêu thích văn chương, có tâm hồn nhạy cảm, giàu cảm xúc, thêm vào đó là một vốn tri thức phong phú, vốn tiếng Việt dồi dào...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26422
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.