Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26427
Title: Phát triển tư duy phản biện và năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học địa lí theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Authors: Trịnh, Chí Thâm
Lê, Văn Nhương
Nguyễn, Thị Ngọc Phúc
Keywords: Phản biện
Năng lực đặc thù
Địa lí
Giáo dục phổ thông 2018
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 478 .- Tr.35-39
Abstract: Trong những năm qua, người học Việt Nam còn khá hạn chế trong khả năng tư duy phản biện (TDPB) và năng lực (NL) vận dụng (Thanh, 2010). Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập trên lớp mà còn làm giảm hiệu suất làm việc của họ trong những môi trường và tình huống cụ thể. Sự hạn chế trong NL tư duy và vận dụng còn làm cho người học khó khai phóng ý tưởng sáng tạo và NL thực tế của bản thân. Vì thế, khả năng học tập suốt đời cũng bị giới hạn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26427
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.