Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26442
Title: Quan niệm của Aristotle về hạnh phúc trong tác phẩm Đạo đức học của Nicomaque
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Hạnh phúc
Đạo đức học
Aristotle
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Số 05(03) .- Tr.361-369
Abstract: Aristotle cho rằng, vạn vật đều có nguyên nhân cũng như mục đích tồn tại của nó và mục đích tối hậu mà con người mưu cầu suốt đời chính là hạnh phúc. Trong tác phẩm Đạo đức học của Nicomaque, Aristotle khẳng định, cải thiện cao nhất chính là hạnh phúc, điều kiện để đạt được hạnh phúc là hoạt động của tâm hồn hòa hợp với đức hạnh hoàn hảo. Ngoài ra để hạnh phúc con người cần có những phương tiện khác như: một tài sản vừa đủ, kết giao với bạn bè và tham gia vào hoạt động xã hội. Bài viết góp phần làm sáng tỏ quan niệm trên của Aristotle, qua đó làm rõ quan niệm của ông về những phạm trù đạo đức liên quan và đánh giá những giá trị hạn chế của quan niệm đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26442
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.