Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2649
Title: Thủy điện nhỏ nguồn năng lượng tái tạo quý giá
Authors: Nguyễn, Mạnh Hiến
Keywords: Thủy điện nhỏ
Nguồn năng lượng tái tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.12-13
Abstract: Không phải ngẫu nhiên mà theo chu kỳ ba năm một lần, Liên Hợp Quốc lại xuất bản các báo cáo về tình hình phát triển thủy điện nhỏ trên toàn thế giới. Trên thực tế, thủy điện nhỏ đã ở mức độ hoàn thiện, có khả năng hoạt động linh hoạt, tin cậy và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ: "Chống biến đổi khí hậu toàn cầu". Mặt khác, đối với các nước đang phát triển, thủy điện nhỏ còn có vai trò hết sức quan trọng trong việc xóa đói, giảm nghèo và gia tăng chỉ số tiếp cận điện năng...Tuy nhiên, hiện tại, vẫn còn nhiều rào cản tiếp tục được quan tâm tháo gỡ để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo quý giá này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2649
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.219.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.