Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26494
Title: Sử dụng mô hình câu lạc bộ nhằm phát triển năng lực ngữ văn của học sinh ở Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội)
Authors: Trịnh, Thị Lan
Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Năng lực
Ngữ văn
Mô hình câu lạc bộ
Chương trình
Giáo dục phổ thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 467. Tr. 37-41
Abstract: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp cận năng lực người học, giúp người học làm chủ kiến thức phổ thông để vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời. Chương trình có định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho người học, giúp học sinh xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội; có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú; nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. Môn học Ngữ văn trong chương trình 2018 đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành năng lực đọc - viết (literacy competence) của người học. Tuy nhiên, trong chương trình hiện hành, học sinh hiện nay chưa có cơ hội được trải nghiệm, thực hành nhiều, nên việc phát triển năng lực nói, viết của học sinh còn hạn chế. Từ việc giới thiệu một số mô hình câu lạc bộ phát triển năng lực ngữ văn của học sinh trong nhà trường, bài viết phân tích, thể nghiệm sư phạm trên mô hình câu lạc bộ Phóng viên trẻ của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26494
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.