Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/265
Title: 6 nhiệm vụ phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao EVN trong năm 2018
Authors: Lê, Linh
Keywords: EVN
Nhiệm vụ trọng tâm
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 225+226 .- Tr.11-12
Abstract: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Phó Thủ tướng thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà Tập đoàn EVN đề ra trong năm 2018. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các nhiệm vụ đã được đề ra tại các Nghị quyết của Quốc hội, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/265
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.219.167.194


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.