Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26507
Title: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương “Nhiệt học” (Vật lí 6)
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Năng lực
Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề
Lí thuyết ứng đáp câu hỏi
Vật lí 6
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 468. Tr. 43-48
Abstract: Bài viết giới thiệu nghiên cứu về đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương “Nhiệt học” (Vật lí 6). Kết quả cho thấy, năng lực giải quyết vấn đề có thể đánh giá với kết quả đáng tin cậy khi thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt từ việc xây dựng khái niệm, cấu trúc, chỉ số hành vi của năng lực, ma trận bài kiểm tra và đánh giá đề kiểm tra theo lí thuyết ứng đáp câu hỏi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26507
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.71.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.