Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26507
Nhan đề: Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương “Nhiệt học” (Vật lí 6)
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Năng lực
Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề
Lí thuyết ứng đáp câu hỏi
Vật lí 6
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục;Số 468. Tr. 43-48
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu nghiên cứu về đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương “Nhiệt học” (Vật lí 6). Kết quả cho thấy, năng lực giải quyết vấn đề có thể đánh giá với kết quả đáng tin cậy khi thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt từ việc xây dựng khái niệm, cấu trúc, chỉ số hành vi của năng lực, ma trận bài kiểm tra và đánh giá đề kiểm tra theo lí thuyết ứng đáp câu hỏi.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26507
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.