Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26508
Title: Vận dụng dạy học hợp tác vào giảng dạy Tin học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Dạy học hợp tác
Nhóm
Tin học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 468. Tr. 49-55
Abstract: Tin học là một môn học mang tính khoa học và ứng dụng đòi hỏi kĩ năng thao tác và thực hành chuẩn xác. Giảng viên đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng hiệu quả đạt được còn hạn chế. Bài viết này đề cập đến phương pháp dạy học hợp tác và cách vận dụng trong dạy học tin học cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các học phần tin học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26508
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.