Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26516
Title: Giải quyết vấn đề; 'Thiếu' và 'Chưa đồng bộ' về hạng tầng nguồn, lưới điện theo quan điểm của Bộ Chính trị
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Giải quyết vấn đề
Chưa đồng bộ
Hạng tầng nguồn
Lưới điện
Bộ Chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 179+180 .- Tr.7-9
Abstract: Trong Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đã có nhận định quan trọng về hiện trạng ngành năng lượng là: "Cơ sở hạ tầng ngành năng lượng còn thiếu và chưa đồng bộ". Vậy, chúng ta cần nhận định "thiếu" và "chưa đồng bộ" như thế nào? Phải làm gì để khắc phục, để các cơ sở hạ tầng này trở nên "đủ" và "đồng bộ" trong vòng 10 năm tới?
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26516
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.