Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2653
Title: Hướng tới thị trường điện ASEAN hợp nhất
Authors: Nguyễn, Mạnh Hiến
Keywords: Thị trường điện
ASEAN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.14-15
Abstract: Cộng đồng ASEAN là khu vực phát triển năng động nhất thế giới hiện nay. Với tiềm năng tài nguyên năng lượng phong phú, đa dạng, các nước ASEAN đang tập trung nguồn lực để phát triển hệ thống lưới điện liên kết giữa các nước thành viên, hướng tới một thị trường điện ASEAN hợp nhất trong một vài thập niên tới. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy ASEAN phát triển thành nền kinh tế đứng thứ 4 thế giới vào năm 2050.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2653
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.