Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26541
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Chiện-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hường-
dc.contributor.authorLương, Ngọc Thúy-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Linh-
dc.date.accessioned2020-06-26T02:45:49Z-
dc.date.available2020-06-26T02:45:49Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1013-4328-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26541-
dc.description.abstractDoanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đuợc xem là hạt nhân quan trọng của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở Việt Nam, DNNVV chiếm tỷ lệ rất lớn và không ngừng gia tăng ở các địa phương. Sự phát triển loại hình doanh nghiệp này đóng góp quan trọng vào tổng thu nhập quốc dân, tăng trường nền kinh tế, và giải quyết nhiều vấn đề xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển và mức độ biển động của loại hình doanh nghiệp đặt ra thách thức với lực lượng lao động của nhóm doanh nghiệp này trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0).vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 02 .- Tr.45-53-
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừavi_VN
dc.subjectNhân lựcvi_VN
dc.subjectPhát triểnvi_VN
dc.titleNhân lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.