Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26545
Title: Khảo sát nồng độ Vitamin D [25(OH)D] và một số chỉ số hóa sinh máu ở bệnh nhân mắc bệnh vảy nến
Authors: Lê, Thị Huyền Trang
Bùi, Tuấn Anh
Phạm, Thiện Ngọc
Keywords: Vitamin D [25(OH)D]
Vảy nến
Chỉ số hóa sinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 122, Số 06 .- Tr.32-39
Abstract: Khảo sát nồng độ vitamin D [25(OH)D] và một số chỉ số hóa sinh và tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ vitamin D [25(OH)D] huyết thanh với một số yếu tố khác ở bệnh nhân vảy nến. Nghiên cứu bệnh - chứng được tiến hành trên 72 bệnh nhân vảy nến và 72 đối tượng khỏe mạnh ở nhóm chứng tại bệnh viện Da liễu Trung ương và khoa Hóa sinh bệnh viện Bạch Mai. Tỷ lệ giảm vitamin D [25(OH)D] ở nhóm bệnh nhân vảy nến là 43,1%. cao hơn ở nhóm chứng là 13,9%. Bệnh nhân vảy nến có chỉ số phospho, canxi toàn phần, canxi ion giảm và chỉ số PTH. cholesterol toàn phân, triglycerrid cao hơn so với nhóm chứng. Giới tính, chỉ số PASI và sử dụng biện pháp bảo vệ da là các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng thiếu vitamin D [25(OH)D] huyết thanh. Giảm vitamin D [25(OH)D] huyết thanh ở nhóm bệnh nhân vảy nến là phổ biến, cần khảo sát nồng độ vitamin D huyết thanh trong quá trình điều trị bệnh nhân vảy nến.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26545
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
991.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.