Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2656
Title: Bước chuyển về chất của Công ty Điện lực Bắc Giang
Authors: Đoàn, Quốc Ánh
Keywords: Công ty Điện lực Bắc Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.42-43
Abstract: Năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu hiệu quả trong công tác sản xuất, kinh doanh được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC) giao, như: tổn thất điện năng, năng suất lao động, các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng, tài chính,... Đặc biệt, kết quả chấm điện hiệu quả năm 2017, PC Bắc Giang được NPC chấm đạt 98,51 điểm (đứng thứ 2 NPC) đã khẳng định bước chuyển biến về chất của PC Bắc Giang.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2656
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.