Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26561
Nhan đề: Nhà máy nhiệt điện trước áp lực huy động cao của hệ thống
Tác giả: Thanh Tùng
Từ khoá: Nhà máy nhiệt điện
Áp lực
Hệ thống
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 179+180 .- Tr.30-31
Tóm tắt: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tập trung thực hiện nhiệm vụ vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo an ninh cung ứng điện cho đất nước. Tuy nhiên, với tình trạng thời tiết cực đoan, sản lượng thủy điện sẽ sụt giảm, vì vậy các nhà máy nhiệt điện sẽ được huy động cao. Để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy đang là một thách thức lớn, cần sự nỗ lực của toàn thể CBCNV mỗi nhà máy.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26561
ISSN: 2354-1253
Bộ sưu tập: Năng lượng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
814.08 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.