Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26561
Title: Nhà máy nhiệt điện trước áp lực huy động cao của hệ thống
Authors: Thanh Tùng
Keywords: Nhà máy nhiệt điện
Áp lực
Hệ thống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 179+180 .- Tr.30-31
Abstract: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tập trung thực hiện nhiệm vụ vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo an ninh cung ứng điện cho đất nước. Tuy nhiên, với tình trạng thời tiết cực đoan, sản lượng thủy điện sẽ sụt giảm, vì vậy các nhà máy nhiệt điện sẽ được huy động cao. Để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy đang là một thách thức lớn, cần sự nỗ lực của toàn thể CBCNV mỗi nhà máy.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26561
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
814.08 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.