Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26563
Title: Liên quan giữa sâu răng và chất lượng cuộc sống của trẻ 5 tuổi tại Thái Nguyên
Authors: Vũ, Thị Hà
Lê, Thị Thu Hằng
Võ, Trương Như Ngọc
Keywords: 5 tuổi
Sâu răng
MOHRQoL
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 122, Số 06 .- Tr.144-150
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 491 trẻ với mục tiêu xác định mối liên quan giữa sâu răng và chất lượng cuộc sống của trẻ 5 tuổi tại Thái Nguyên. Toản bộ trẻ được khám và đánh giá sâu răng theo tiêu chuẩn của WHO. Phỏng vấn trực tiếp trẻ và phụ huynh về sức khỏe răng miệng liên quan tới chất lượng cuộc sống được thực hiện dựa trên bộ câu hỏi thiết kế sẵn theo thang đo MOHRQoL (Michigan Oral Health-Related Quality of Life). Kết quả cho thấy chất lượng cuộc sống của trẻ có sâu răng bị ảnh hưởng tiêu cực gấp hơn 15 lần trẻ không sâu răng, đặc biệt với những trẻ có tốn thương đã tạo xoang trên men, tốn thương tới ngà răng và tổn thương liên quan tới tủy răng (p < 0.001, OR lần lượt: 2,761; 4,681; 2,854). Sâu răng gây ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng cuộc sống trẻ 5 tuổi tại Thái Nguyên. Phát hiện và điều trị những tổn thương sâu răng sớm giúp hạn chế tiến triển của sâu răng và những tác động tiêu cực tới chất lượng cuộc sống của trẻ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26563
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.