Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26574
Title: Nghiên cứu ứng dụng 'Trí tuệ nhân tạo' tại nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Ứng dụng
Trí tuệ nhân tạo
Nghi Sơn 1
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 179+180 .- Tr.34-35
Abstract: Theo đà phát triển của quá trình toàn cầu hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng công nghệ thúc đẩy sự phát triển, là nền tảng cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang có tác động mạnh đến Việt Nam nói chung và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng mang đến những thách thức lớn đối với ngành điện, lợi ích của trí tuệ nhân tạo mang lại sẽ làm tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh của nhà máy điện. Hiện tại, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đang tiến hành nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo điều khiển nhiên liệu, gió vào lò hơi Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26574
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
628.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.