Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2658
Title: Công ty Xây lắp Mỏ - TKV nhiều hoạt động trong "Tháng Thanh niên"
Authors: Quốc Tuấn
Keywords: Công ty Xây lắp Mỏ - TKV
Tháng Thanh niên
Hoạt động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.45
Abstract: Tháng 3 - trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ ngành Than, chào mừng kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ (2017-2022), Công ty xây lắp mỏ TKV đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Phát động tháng Thanh niên năm 2018, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, giao lưu bóng đá...
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2658
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_773.33 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.