Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26588
Title: Thực trạng và chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản / làng các dân tộc thiểu số góp phần phát triển du lịch ở Hà Giang
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh
Keywords: Bản/làng
Bảo tồn và phát huy
Cảnh quan
Chính sách
Làng văn hóa du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.25-38
Abstract: Bản/làng của các dân tộc tỉnh Hà Giang tuy có quy mô nhỏ nhưng cách bố trí không giống nhau tại mỗi vùng cảnh quan. Vùng núi đất và vùng thấp (đại diện là các dân tộc Tày, Nùng, Dao, La Chi…) bản/làng thường mật tập, quy mô nhỏ nhất từ 59 đến 60 nóc nhà đến hàng trăm nóc nhà với nhiều dòng họ cùng cư trú; vùng Cao nguyên đá Đồng Văn (có các dân tộc Hmông, Lô Lô, Dao…) bản/làng hay bố trí theo kiểu phòng thủ với hệ thống tường đá bao quanh để bảo vệ con người, gia súc, của cải. Trong bối cảnh mới, cấu trúc bản/làng ở nhiều nơi đã thay đổi, nhất là khu vực ven đường quốc lộ, trung tâm xã,… Bài viết tập trung làm rõ thực trạng và chính sách bảo tồn, phát huy những giá trị cảnh quan bản/làng của các dân tộc thiểu số nhằm góp phần phát triển du lịch ở tỉnh Hà Giang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26588
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.47 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.