Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26591
Nhan đề: Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong ứng phó với đại dịch Covid-19
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Từ khoá: Quyền con người
Đại dịch COVID-19
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.89-95
Tóm tắt: Đại dịch COVID-19 là một thảm họa y tế mà các quốc gia đang phải đối diện, đòi hỏi sự ứng phó toàn diện không chỉ về mặt y tế mà cả về chính trị, kinh tế và xã hội trên cơ sở cân đối giữa biện pháp phòng chống dịch bệnh và sự tôn trọng các quyền con người. Là thành viên của các điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người, Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời bảo đảm sự tôn trọng các quyền con người, đặc biệt là quyền được bảo vệ, chăm sóc khỏe, quyền được tiếp cận thông tin, quyền an sinh xã hội.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26591
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.