Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26592
Title: PC: Quảng Trị hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh
Authors: Nguyễn, Văn Thỏa
Keywords: PC: Quảng Trị
Ứng dụng công nghệ thông tin
Sản xuất
Kinh doanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 179+180 .- Tr.38-39
Abstract: Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học- kỹ thuật ở hầu hết các lĩnh vực, công nghệ thông tin (CNTT) thực sự là công cụ để tối ưu hóa sản xuất, tự động hóa các lao động giản đơn để nâng cao năng suất lao động. Để tránh bị lạc hậu về công nghệ và tăng năng suất, hiệu quả sản xuất- kinh doanh (SXKD), doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học công nghệ vào tất cả các khâu trong SX-KD nhằm tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Nhận thức được quy luật đó, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng, hiện đại hóa lưới điện và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực quản lý điều hành và phục vụ các hoạt động SX-KD.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26592
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
658.46 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.