Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2660
Title: PV Power vươn lên đứng vững trong thị trường sản xuất điện
Authors: Phan, Dũng
Keywords: PV Power
Thị trường sản xuất điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.24-25
Abstract: Năm 2017, trong bối cảnh Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn. Bước sang năm 2018, PV Power nỗ lực phấn đấu tiếp tục đảm bảo nhiệm vụ hàng đầu trong việc vận hành hiệu quả, an toàn các nhà máy điện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt là hoàn thành công tác cổ phần hóa. Đây cũng là cơ hội để PV Power tối ưu hóa, tự thay đổi mình, vươn lên cạnh tranh, đứng vững trong thị trường sản xuất điện.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2660
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.