Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26600
Title: Lấn chiếm, tranh chấp đất đai ở các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk: Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp
Authors: Trương, Thị Hạnh
Tô, Văn Hòa
Keywords: Dân tộc
Dân tộc thiểu số tại chỗ
Đắk Lắk
Lâm nghiệp
Lấn chiếm đất đai
Quản lý
Sử dụng đất đai
Tranh chấp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.47-56
Abstract: Tranh chấp, lấn chiếm đất đai là hiện tượng diễn ra giữa cá nhân, tập thể người dân tộc thiểu số tại chỗ và người di cư tự do với các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có tác động xấu đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, lấn chiếm đất đai, nổi cộm là do áp lực gia tăng dân số, di cư tự do, thiếu đất sản xuất, do yếu tố lịch sử để lại, tồn tại nhiều chủ thể sử dụng đất trên cùng diện tích đất, sự gia tăng lợi thế kinh tế trên đất sản xuất và những kẽ hở trong giao đất, giao rừng,… Trên cơ sở phân tích thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân, bài viết này đề xuất một số giải pháp góp phần giải quyết vấn đề lấn chiếm, tranh chấp đất đai ở các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26600
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.