Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26602
Title: Chuyển đổi trong nhận thức về mai tang của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Bình
Keywords: Biến đổi văn hóa
Người Việt đồng bằng Bắc Bộ
Tập quán mai táng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.66-77
Abstract: Khoảng 10 năm trở lại đây, sự thay đổi lớn đã diễn ra trong tập quán mai tang của người Việt đồng bằng Bắc Bộ, đó là xu hướng chuyển đổi dần từ tập tục hung táng – cát táng sang hỏa táng – chôn một lần. Song, vấn đề này vẫn chưa được quan tâm, nghiên cứu kịp thời và thỏa đáng. Trên cơ sở số liệu thu thập từ một số ban, ngành ở Trung ương và địa phương vùng Bắc Bộ cùng kết quả trao đổi, phỏng vấn cán bộ, người dân ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận, bài viết này nêu lên thực trạng chuyển đổi tập quán mai tang của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ và quan điểm, suy nghĩ của các chủ thể văn hóa trong quá trình thay đổi ấy. Qua đó, tác giả đưa ra bàn luận về quá trình vận động thay đổi nhận thức của người dân đối với hình thức hỏa táng cũng như một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển đổi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26602
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.63 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.