Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26605
Title: Bàn về tục cải táng của người Việt
Authors: Bùi, Xuân Đính
Keywords: Cải táng
Làng xã
Người Việt
Phong tục
Tang ma
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.78-89
Abstract: Bài viết chỉ rõ người Việt từ xưa chỉ chôn một lần, không cải táng. Tục cải táng xuất hiện rất muộn, nhiều khả năng từ giữa thế kỷ XV trở đi, ban đầu gắn với sự thành đạt về mặt học hành của một số dòng họ; từ đây xuất hiện quan niệm về vai trò của phần mộ tổ tiên với cuộc sống của con cháu, của người đang sống, do các thầy địa lý nghỉ ra. Tục cải táng tuy thể hiện được “chữ Hiếu” theo quan niệm truyền thống của người Việt, song gây vất vả cho người còn sống, tốn kém thì giờ và nhân lực, tiền của, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, dễ gây ra “mê tính dị đoan”, lãng phí đất đai, ảnh hưởng đến quy hoạch dân cư, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hiện nay, cần vận động giảm, tiến tới xóa bỏ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26605
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.