Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26609
Title: Về táng thức mộ chum ở nhóm cư dân Tày, Hoa, Nùng, Thái tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Authors: Cao, Thế Trình
Keywords: Cải táng
Hung táng
Táng thức mộ chum
Tập tục cải táng vào lu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.90-98
Abstract: Qua tư liệu điền dã, đối chiếu với các nguồn tài liệu từ internet về táng thức mộ chum ở những cư dân thuộc dân tộc Choang và nhóm Khách gia ở khu vực Đông Nam Trung Quốc cho thấy, tập tục cái táng vào lu (ắn xùng) ở nhóm cư dân Tày, Hoa, Nùng và Thái tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng) là sự kế thừa từ truyền thống nguyên quán của họ - các tỉnh khu vực Đông Nam Trung Quốc. Khi sang Việt Nam và sau đó di cư vào Liên Nghĩa từ giữa thế kỷ XX, các nhóm cư dân này đã mang theo táng thức mộ chum và tiếp tục duy trì trên quê hương mới. Táng tục này đã có từ thời tiền sử, rất phổ biến ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có những di chỉ thuộc các nền văn hóa Sa Huỳnh, Lung Leng, Cần Giờ đang thấy tại thị trấn Liên Nghĩa. Tuy là minh chứng cho một táng thức từ hàng ngàn năm trước, nhưng hiện nay cần bỏ tập tục này và tập tục cải táng nói chung vì phản vệ sinh, ảnh hưởng tới môi trường sống và sức khỏe của những người trực tiếp tham gia cải táng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26609
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.