Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26612
Nhan đề: Hoàn thiện các công cụ kinh tế để thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
Tác giả: Lại, Văn Mạnh
Nguyễn, Hữu Đạt
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Việt Nam
Chuyển đổi
Kinh tế xanh
Kinh tế tuần hoàn
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 09 .- Tr.13-15
Tóm tắt: Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là những cách tiếp cận được nhiều quốc gia áp dụng nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với môi trường, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh của biến đổi khí hậu. Việt Nam đang đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đô thị hóa mạnh mẽ dẫn đến các áp lực từ các vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường do quá trình phát triển ngày càng lớn; biến đổi khí hậu tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội ngày càng rõ nét.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26612
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.