Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26612
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLại, Văn Mạnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Đạt-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2020-06-26T03:21:37Z-
dc.date.available2020-06-26T03:21:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-1477-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26612-
dc.description.abstractKinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là những cách tiếp cận được nhiều quốc gia áp dụng nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với môi trường, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh của biến đổi khí hậu. Việt Nam đang đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đô thị hóa mạnh mẽ dẫn đến các áp lực từ các vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường do quá trình phát triển ngày càng lớn; biến đổi khí hậu tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội ngày càng rõ nét.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 09 .- Tr.13-15-
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.subjectChuyển đổivi_VN
dc.subjectKinh tế xanhvi_VN
dc.subjectKinh tế tuần hoànvi_VN
dc.titleHoàn thiện các công cụ kinh tế để thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.