Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26613
Title: Khảo sát một số đặc tính của mẫu bệnh phẩm bằng xét nghiệm chỉ số huyết thanh
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Vũ, Văn Quý
Tạ, Thành Văn
Keywords: Chỉ số huyết thanh
Chỉ số L
Chỉ số H
Chỉ số I
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.09-14
Abstract: Trong lĩnh vực xét nghiệm lâm sàng, kiểm soát chất lượng xét nghiệm là một vấn đề đang rất được quan tâm nhằm đảm bảo kết quả đúng, chính xác và nhanh chóng. Tuy nhiên có nhiều yếu tố ảnh hưởng gây ra lỗi xét nghiệm. Những lỗi này chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trước và sau xét nghiệm với tần suất 68 - 87%. Một trong những lỗi thường gặp trong giai đoạn trước xét nghiệm đó là các yếu tố gây nhiễu của chính mẫu xét nghiệm như lipid máu cao, huyết thanh vàng hoặc máu bị tán huyết. Nghiên cứu được thục hiện trên 5466 mẫu bệnh phẩm nhằm mục đích xác định các tỷ lệ chỉ số lipid (L), tán huyết (H), huyết thanh vàng (l) bằng xét nghiệm chỉ số huyết thanh trên máy c502/cobas c8000. Kết quả nghiên cứu phát hiện được 0,7% trường hợp có chỉ số L > 150; với chỉ số I, có 1,81% mẫu có chỉ số I > 60 và 0,16% mẫu bệnh nhân có chỉ số H > 90. Đây chính là những kết quả xét nghiệm không chính xác do ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu của mẫu bệnh phẩm. Việc nhận biết các yếu tố nhiễu trong mẫu xét nghiệm là rất quan trọng trong cảnh báo cho bác sỹ lâm sàng về kết quả xét nghiệm, cũng như giúp phòng xét nghiệm tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp đề cải thiện chất lượng mẫu bệnh phẩm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26613
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.