Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26614
Title: Khảo sát một số chỉ số huyết học và chất lượng mẫu máu cuống rốn lưu trữ tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Authors: Nguyễn, Thị Duyên
Lê, Thị Nghĩa
Nguyễn, Thị Thúy Mậu
Đặng, Thị Hà
Nguyễn, Bảo Ngọc
Hà, Thị Phương
Nguyễn, Ngọc Phương
Lê, Đức Minh
Lương, Thị Nghiêm
Nguyễn, Thanh Bình
Keywords: Máu cuống rốn
Ghép tế bào gốc tạo máu
Ngân hàng máu cuống rốn
Tế bào gốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.15-25
Abstract: Máu cuống rốn là một trong ba nguồn tế bào gốc tạo máu được dùng để ghép cho bệnh nhân hiện nay với rất nhiều ưu điểm. Việc đánh giá chất lượng các mẫu máu cuống rốn đang được lưu trữ tại các ngân hàng là rất quan trọng và có ý nghĩa trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng và ứng dụng lâm sàng. Vì vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu khảo sát một số chỉ số huyết học và đánh giá chất lượng mẫu máu cuống rốn lưu trữ tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Nghiên cứu được thực hiện trên 83 mẫu máu cuống rốn được lưu trữ tại Bệnh viện Nhi Trung Ương từ năm 2016 - 2018. Chúng tôi đã xác định được giá trị một số trị số huyết học trong các đơn vị máu cuống rốn như sau: RBC 3,14 ± 0,47 (T/L), Hemoglobin 10,6 ± 1,53 (g/l). Hematocrit: 37,78 ± 25,87%, MCV: 113,4 ± 8,21 (fl), MCH: 34,9 ± 2,65 (pg), MCHC: 308 ± 15,1 (G/L), RDW-CD: 16,7 ± 1.37 (G/L); WBC 9,64 ± 2.27 (G/L), Neutrophil 5,52 ± 1,72 (G/L), Lympho 2,83 ± 0,83 (G/L), Mono 2,83 ± 0,83 (G/L), Eosin 0,31 ± 0,18 (G/L), Baso 0,05 ± 0,05 (G/L), PLT 188 ± 43 (G/L). Thể tích máu cuống rốn thu thập trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 82,46 ± 17,96 (ml). Tổng số tế bào có nhân (TNC) của máu cuống rốn trung bình là 10,34 ± 4,01 x 108 tế bào, hiệu suất thu hồi đạt được 85,18%. Số lượng tế bào CD34 trung bình là 3,49 ± 2,95 x 106 tế bào, tỉ lệ phần trăm sống tế bào là 95,5 ± 6,4%. Chỉ số huyết học máu cuống rốn ban đầu thu được tương tự giá trị bình thường của trẻ sơ sinh, sản phẩm đơn vị máu cuống rốn lưu trữ tại Bệnh viện Nhi Trung Ương có chất lượng tốt, đa số đảm bảo liều ghép cho bệnh nhân theo phác đồ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26614
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.