Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26616
Title: Bước đầu đánh giá Genotype của Human Papillomavirus tại mô ung thư âm hộ
Authors: Nguyễn, Thị Phương Mai
Trần, Vân Khánh
Lê, Quang Vinh
Tạ, Thành Văn
Keywords: Human Papillomavirus
Genotype
Ung thư âm hộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.33-39
Abstract: Ung thư âm hộ (UTAH) là một ung thư sinh dục ít gặp với tốn thương tế bào vảy là chủ yếu và tỉ lệ nhiễm Human papillomavirus (HPV) tại mô UTAH khác nhau trên thế giới. Nghiên cứu nhằm bước đầu đánh giá genotype của HPV và tổn thương mô bệnh học tại mô ung thư âm hộ tươi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 24 bệnh nhân ung thư âm hộ thu nhận theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xác định genotype bằng kỹ thuật reverse dot blot chỉ ra 3/24 mô UTAH và 3⁄22 mô UTAH tế bào vảy nhiễm HPV, trong đó 2/3 mô UTAH trường hợp nhiễm HPV16. Không phân lập được HPV từ ung thư tế bào đáy và ung thư tế bào hắc tố HPV không phải là yếu tố chính liên quan tới ung thư âm hộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26616
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.