Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26618
Title: Phản hồi và sự tự tin của điều dưỡng sau khóa học chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam
Authors: Phan, Thị Dung
Lê, Thị Trang
Trần, Văn Tới
Keywords: Năng lực Điều dưỡng
Chăm sóc vết thương
Chương trình can thiệp đào tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.48-53
Abstract: Chương trình đào tạo về chăm sóc vết thương dựa trên chuẩn năng lực của điều dưỡng Việt Nam được tiến hành tại bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp gồm 24 giờ học tập trung, nhằm cải thiện kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng trong chăm sóc vết thương. Mục tiêu đề tài đánh giá phản hồi của điều dưỡng về chương trình đào tạo và sự tự tin thực hiện các kỹ năng trong chăm sóc vết thương sau khi hoàn thành khóa học. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, khảo sát 52 điều dưỡng hoàn thành chương trình đào tạo, thực hiện từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2018. Kết quả chương trình đào tạo đã được đánh giá tốt về mục tiêu, nội dung đào tạo và tính ứng dụng. phù hợp với điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Sau đào tạo 5 tuần mức độ tự tin của điều dưỡng thể hiện tốt nhất về thực hiện kỹ năng chăm sóc vết thương sạch, vết thương dẫn lưu, cần cải thiện thêm về kỹ năng giao tiếp, giáo dục sức khỏe và nhận định người bệnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26618
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.