Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26624
Title: Nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền" trong các quy định luật pháp về môi trường của nước ta hiện nay
Authors: Lưu, Đức Hải
Keywords: Người gây ô nhiễm phải trả tiền
Quy định luật pháp
Môi trường
Hiện nay
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 09 .- Tr.16-18
Abstract: Nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” được Tổ chức các nước phát triển OECD đưa ra làm cơ sở để xây dựng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường. Nguyên tắc đó đã được các quốc gia trên Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng lựa chọn làm nguyên tắc quản lý môi trường trong các bộ luật môi trường và các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26624
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.