Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26625
Title: Xác định tốc độ dòng chảy trung bình của các động mạch não ở người khỏe mạnh từ 20 – 50 tuổi
Authors: Nguyễn, Minh Phương
Lương, Linh Ly
Nguyễn, Thị Bình
Keywords: Siêu âm doppler xuyên sọ
Tốc độ dòng chảy trung bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.82-89
Abstract: Nghiên cứu sử dụng siêu âm doppler xuyên sọ đề thăm dò hoạt động chúc năng mạch máu não nhằm xác định tốc độ dòng chảy trung bình của các động mạch não ở người khỏe mạnh từ 20 - 50 tuổi. Sử dụng sóng siêu âm doppler siêu âm doppler các động mạch não, đo tốc độ dòng chảy trung bình trên 308 đối tượng (138 nam và 170 nữ). Tốc độ dòng chảy trung bình lần lượt ở nam và nữ: độ tuổi 20 - 30: MCA (Middle Cerebral Artery) 78,10 ± 7,22 cm/s, 83.08 ± 9,82 cm/s; ACA (Anterior Cerebral Artery) 62,92 ± 9,90 cm/s. 65,63 ± 8,02cm/s; PCA (Posterior Cerebral Artery) 48,19 ± 8,30 cm/s, 51,01 ± 10,52 cm/s; VA (Vertebral Artery) 54,40 ± 8,22 cm/s, 57,85 ± 9.94 cm/s; BA (Basilar Artery) 69,20 ± 8.70 cm/s, 71,37 ± 10,32 cm/s. Độ tuổi 31 - 40: MCA 70,13 ± 7,22 cm/s, 73,77 ± 11,86 cm/s; ACA 57,64 ± 10,16 cm/s, 59,38 ± 11,78 cm/s; PCA 44,25 ± 8,64 cm, 46,86 ± 10,06 cm/s; VA 52,18 ± 10,28 cm/s, 55,52 ± 12,30 cm/s; BA 63,16 ± 11,14 cm/s, 66,97 ± 11,61 cm⁄s. Độ tuổi 41 - 50: MCA 62,47 ± 7,88 cm/s, 65,95 ± 7,92 cm/s; ACA 51,62 ± 10,92 cm/s, 53.54 ± 10,52 cm/s; PCA 40,33 ± 9,58 cm/s, 42,13 ± 8,68 cm/s; VA 46, 13 ± 7,76 cm/s, 51,42 ± 9,98 cm/s: BA 57,80 ± 10,50 cm/s. 62,38 ± 12,56 cm/s. Có sự khác biệt về tốc độ dòng chảy trung bình động mạch não ở hai giới và giữa các nhóm tuổi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26625
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.