Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26627
Nhan đề: Hiệu quả của Budesonide khí dung trong phối hợp điều trị cơn hen cấp ở trẻ em
Tác giả: Trần, Thị Minh Trang
Nguyễn, Thị Diệu Thúy
Từ khoá: Cơn hen cấp
Budesonide
Corticosteroid khí dung
Methylprednisolon
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.98-104
Tóm tắt: Sử dụng corticosteroid khí dung trong điều trị cơn hen cấp còn nhiều tranh cãi. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của budesonide khí dung so với methylprednisolon tĩnh mạch trong phối hợp điều trị cơn hen cấp ở trẻ em. Đây là nghiên cứu tiến cứu cắt ngang trên trẻ từ 2 - 17 tuổi vào viện vì cơn hen cắp. Đánh giá hiệu quả dựa trên mức độ giảm triệu chứng lâm sàng ở các thời điểm 30 phút, 1 giờ và 4 giờ sau khi bắt đầu điều trị. Trong 82 trẻ nhập viện, ở trẻ có cơn hen mức độ trung bình, nhóm sử dụng budesonide có triệu chứng lâm sàng cải thiện rõ rệt so với nhóm sử dụng methylprednisolon ở mọi thời điểm. Ở trẻ có cơn hen mức độ nặng, triệu chứng lâm sàng cải thiện tại thời điểm 30 phút ở nhóm budesonide cao hơn nhóm methylprednisolon (p = 0,028). Tuy nhiên, nhóm ethylprednisolon cải thiện triệu chứng lâm sàng tốt hơn tại thời điểm 4 giờ (p < 0.001). Như vậy, Budesonide khí dung có tác dụng cải thiện nhanh triệu chứng lâm sàng cơn hen cấp so với methylprednisolon nhưng methyprednisolon có hiệu quả duy trì tình trạng chống viêm kéo dài.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26627
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.