Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2663
Title: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội thuận tiện như cấp điện online
Authors: Tiến Hiệp
Keywords: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
Cung cấp điện
Hệ thống điện tử
Dịch vụ khách hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.44
Abstract: Từ 1/3/2017, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã chính thức đưa ra dịch vụ cấp điện mới trên hệ thống điện tử cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thủ đô. Đây là một bước đột phá của EVN HANOI trong việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công nghệ hóa, hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm đưa tới cho khách hàng dịch vụ ngày càng hoàn hảo hơn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2663
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_600.59 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.