Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26632
Title: Những thành tựu và bài học trong thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam
Authors: Trần, Đức Hiệp
Keywords: Những thành tựu
Bài học trong thực hiện
Các mục tiêu phát triển
Thiên niên kỷ
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 553 .- Tr.07-09
Abstract: Mặc dù đạt được nhiều tiến bộ đáng khích lệ trong thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về y tế tại 194 quốc gia trên thế giới, song vẫn còn khoảng cách lớn giữa các nước và trong từng nước, cũng như vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết. Trong bối cảnh nhiều nước không thể hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đúng thời hạn, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng toàn cầu trong việc thực hiện các mục tiêu này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26632
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
778.31 kBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.