Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2664
Title: "Anh cả" ngành phát điện Việt Nam có gì?
Keywords: Ngành phát điện
Việt Nam
Tổng Công ty Phát điện 3
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.26-27
Abstract: Công suất điện của Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO 3) hiện chỉ đứng sau công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với sự phân bổ đồng đều trong cơ cấu điện khí, điện than và thủy điện. Điện mặt trời sẽ là lĩnh vực tiếp theo được GENCO 3 triển khai sắp tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2664
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.219.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.