Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26652
Nhan đề: Khai thác các thế mạnh để phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn, Văn Nam
Đặng, Quang Vinh
Từ khoá: Khai thác các thế mạnh
Để phát triển du lịch bền vững
Tại các tỉnh duyên hải
Nam Trung Bộ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 553 .- Tr.92-94
Tóm tắt: Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có truyền thống văn hóa đặc sắc, con người thân thiện và được thiên nhiên ưu đãi nhiều danh lam thắng cảnh. Trong những năm qua, những tiềm năng này đã được các địa phương khai thác để phát triển du lịch. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, các tiềm năng du lịch ở đây nhìn chung chưa được khai thác hiệu quả và một số trường hợp còn để lại những hậu quả nặng nề cho môi trường sinh thái, đe dọa phá vỡ cảnh quan... Bài viết này góp phần tìm hiểu những vấn đề chung về du lịch bền vững; các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và các giải pháp cơ bản nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng đó nhằm phục vụ phát triển du lịch bền vững.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26652
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
759.68 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.