Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2666
Title: GENCO1 đảm bảo nguồn điện cho mùa khô 2018
Authors: Phan, Dũng
Keywords: GENCO1
Đảm bảo nguồn điện
Mùa khô
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.30
Abstract: Bước vào mùa khô năm 2018, để đảm bảo các nhà máy vận hành ổn định cung cấp lên hệ thống điện quốc gia, Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) đang tập trung hoàn thành sửa chữa và đưa vào vận hành các tổ máy, đồng thời chú trọng công tác đảm bảo nguồn than phục vụ vận hành các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là đối với nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2666
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_690.95 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.