Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26675
Title: Tổng hợp kiến thức giải bài toán peptit
Authors: Đàm, Thị Hoa
Keywords: Tổng hợp kiến thức giải bài toán peptit
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 24(348) .- Tr.01-08
Abstract: Tác giả tổng hợp kiến thức giải bài toán peptit, trong các dạng đề có hướng dẫn giải để áp dụng vào bài tập trắc nghiệm và ví dụ một cách khoa học giúp người học nắm chắc kiến thức về hóa học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26675
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.40.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.