Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26696
Title: Nghiên cứu phân loại hình thế gây thời tiết gây nóng bất thường trên khu vục Bắc Bộ giai đoạn đầu mùa đông bảng phương pháp Som
Authors: Võ, Văn Hòa
Dư, Đức Tiến
Trần, Anh Đức
Mai, Khánh Hưng
Đặng, Đình Quân
Nguyễn, Văn Khiêm
Nguyễn, Vĩnh An
Keywords: Nóng bất thường
Phương pháp SOM
Đầu mùa đông
Bắc Bộ Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 703 .- Tr.51-59
Abstract: Từ các số liệu quan trắc nhiệt độ trung bình ngày và nhiệt độ tối cao ngày trên khu vực Bắc Bộ trong 30 năm trở lại đây vào các tháng II (giai đoạn đầu mùa đông) cho thấy trung bình 2 năm xảy ra các ngày có dị thường nhiệt độ trung bình ngày và tối cao khá lớn (trên 5⁰C) và tồn tại 4 đợt kéo dài hơn 2 ngày gần như một dạng đợt nóng (warm spell) với mức độ ở dạng gần như phổ biến (trên 40% số trạm ở Bắc Bộ đạt phổ biến nhiệt độ cực đại ngày từ 32°C đến 34°C).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26696
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.