Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26775
Title: Đánh giá xâm nhập mặn vùng ven biển Bắc Bộ ứng với các kịch bản cấp nước thời kỳ đổ ải vụ Đông Xuân trên hệ thống sông Hồng và đề xuất tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa
Authors: Tô, Văn Trường
Bùi, Nam Sách
Nguyễn, Văn Tuấn
Lê, Viết Sơn
Keywords: Đổ ải vụ Đông Xuân
Xả nước hồ chứa
Xâm nhập mặn
Ven biển Bắc Bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 704 .- Tr.32-47
Abstract: Tình trạng mực nước sông vùng hạ du sông Hồng - Thái Bình bị hạ thấp dần tới các công trình khó lấy nước và xâm nhập mặn sâu hơn, nhất là vào thời kỳ sử dụng nước gia tăng cho đổ ải vụ Đông Xuân. Nghiên cứu này ứng dụng mô hình thủy lực MIKE 11 và mô đun truyền tải khuyếch tán để mô phỏng biến động dòng chảy và xâm nhập mặn tại vùng ven biển ứng với các kịch bản nguồn nước xã từ các hồ chứa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26775
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.